Vilk�r og betingelser for
�Join Our Core�-konkurrencen

(kedeligt, men vigtigt)

1. Indledning

1.1 Det er ikke så slemt, som det lyder … (det lover vi!). Lige en lille advarsel: Du er forpligtet til at overholde disse vilkår og betingelser, når du deltager i konkurrencer, der arrangeres af Ben & Jerry’s.

1.2 Selvom Ben & Jerry’s til enhver tid kan ændre disse, er der altid nogle små ’generelle konkurrenceregler’, der lurer i baggrunden. Og bare så du ved det – de gælder for alle Ben & Jerry’s’ konkurrencedeltagere … (altså, hvis du troede, du var noget særligt!).

1.3 Penge er ikke alt … og derfor skal du hverken købe noget eller betale for at deltage i denne herlige lille konkurrence fra Ben & Jerry’s.

1.4 Det er ikke så ’tungt’, som det lyder, men når du deltager i en konkurrence, betyder det, at du accepterer disse vilkår uden forbehold. Alle vejledninger til konkurrencen og andre specifikke detaljer i forbindelse med konkurrencen (eller lækkerierne, også kendt som præmier!) udgør også en del af disse vilkår.

1.5 Så, hvis du deltager i konkurrencen, så tager vi det som et tegn på, at du har læst, forstået og erklærer dig indforstået med at overholde disse regler! (Hurra!)

1.6 Den endelige afgørelse foretages af Ben & Jerry’s … (du skal endelig ikke føle dig presset!).

1.7 Ben & Jerry’s modtager onlineindsendelser af bidrag til konkurrencen indtil den 3. maj 2013 kl. 17.00 GMT. Bidragene skal være modtaget online via joinourcore.com, og de skal være på engelsk, ellers bliver de ikke godkendt (beklager!). Præsentationen den 12. juni kommer også til at foregå på engelsk.

1.8 Denne konkurrence er underlagt engelsk lov og afholdes i henhold til de engelske domstoles enekompetence.

2. Kvalifikationskrav
Deltagelseskrav

2.1 Bopælsland: Konkurrencen er udelukkende åben for personer, der normalt har bopæl i Storbritannien, Irland, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Østrig, Schweiz eller Holland. Bidrag fra personer uden for disse lande godkendes ikke (beklager!). Selvom konkurrencedeltagerne skal bo i disse ni lande, kan selve virksomheden godt drives eller have gennemslagskraft i HVILKET SOM HELST land i verden … (det er nemlig rigtigt – hvor som helst!).

2.2 Alderskrav: Konkurrencen er åben for personer, der er mellem 18 og 34 år ved indsendelsen af deres bidrag (altså i perioden fra den 4. marts 2013 til den 3. maj 2013). For resten – lige en advarsel: Det kan godt være, vi gerne vil se bevis på din alder (og vi skal nok lade være med at grine ad billedet på dit pas eller kørekort!). Personer uden for denne aldersgruppe kan ikke deltage, beklager ...

Compulsory privacy policy

2.3 Personlige oplysninger: Vi vil gerne lære dig lidt bedre at kende, så Ben & Jerry’s beder dig om at give os nogle personlige oplysninger, men vi behandler dem fortroligt.

2.4 Alle beslutninger er endelige og bindende og træffes af Ben & Jerry’s.

2.5 Alt skal indsendes til Ben & Jerry’s inden indleveringsfristen eller på datoen for indleveringsfristen som anført i konkurrencen. Det er trist, men sandt – Ben & Jerry’s påtager sig intet ansvar for eventuelle bidrag, der er ulæselige, fejladresserede, går tabt af tekniske (eller andre) årsager, eller som vi modtager efter, at indleveringsfristen er udløbet.

2.6 Du skal vælge din bedste forretningsidé, for du kan ikke deltage i konkurrencen mere end én gang.

2.7 Det er kun stifteren eller medstifteren af virksomheden, der må deltage. 1.8 Vinderne af vores ’Join Our Core’-konkurrence i 2012 må ikke deltage i vores ’Join Our Core’-konkurrence i 2013.

2.9 Vi er ikke så vilde med ubehageligheder, så Ben & Jerry’s forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger, der benytter upassende eller groft sprog, eller ansøgninger, hvor deltageren viser, at vedkommende ikke kan arbejde i et team eller mangler forståelse for andre menneskers behov.

3. Konkurrenceprocedure

3.1 Ben & Jerry’s modtager onlineindsendelser af bidrag til konkurrencen indtil den 3. maj 2013 kl. 17.00 GMT. Bidragene skal være modtaget online via joinourcore.com, og de skal være på engelsk, ellers bliver de ikke godkendt (beklager!).

3.2 Konkurrencens trin:

Alle opdateringer eller meddelelser offentliggøres på joinourcore.com – sørg for at føje den til dine favoritter, så du ikke går glip af noget!

Trin 1: Bidrag

- Bidrag kan indsendes fra den 4. marts 2013 kl. 10.00 GMT.

- Deadline for de første 100 ansøgere er den 10. april 2013 kl. 17.00 GMT.

- Den endelige deadline for indsendelse af bidrag til konkurrencen er den 3. maj

Trin 2: Finalisterne

- Ben & Jerry’s og Ashoka gennemgår alle bidragene grundigt og udarbejder en liste med 18 semifinalister. Disse heldige personer får besked via e-mail eller bliver ringet op.

- De 18 finalister (også kendt som DE SEJESTE mennesker) offentliggøres online den 31. maj 2013 på joinourcore.com.

- Dommerpanelet gennemgår derefter de 18 bidrag på listen med de enkelte personer i London i Storbritannien. Flyrejse og indkvartering for at komme til panel-eventen dækkes fuldt ud af Ben & Jerry’s … (hvor skønt!)

- I London den 11. juni laver vi nogle aktiviteter for at sætte fokus på dine ’bløde’ færdigheder, hvor vi kigger efter mennesker, der udviser lederskab, kreativitet, evnen til at samarbejde og empati.

- De 18 finalister præsenterer deres forretningsidé for dommerpanelet i London den 12. juni.

- De ni vindere udpeges den 12. juni 2013, og Ben & Jerry’s offentliggør dem online den 13. juni 2013.

- I London den 13. juni skal vinderne være villige til og stå til rådighed for eventuelle interviews med medierne.

Trin 3: Vindernes rejse til Vermont.

- De ni vindere rejser til Ben & Jerry’s’ hovedkvarter i Vermont i USA med udrejse den 22. og hjemrejse den 27. september 2013. Udgifter til flyrejse og indkvartering dækkes igen af Ben & Jerry’s (hurra!)

3.3 Rejsen til Vermont

Rejsen til Vermont er store sager. For at kunne rejse dertil skal du

  • for egen regning have indhentet og kunne fremvise relevant rejseforsikring for hele rejsens varighed, der dækker personskade, personlige ejendele, personlige pengebeløb, ansvarsforsikring, lægehjælp og hjemtransport.

Vi har en politik, der hedder ’ingen alkohol, ingen stoffer og ingen våben’ på rejsen. Dog bliver der muligvis lejlighed til at nyde en enkelt kølig øl (eller to), mens vi bor på hotellet i Vermont.

4. Helbred og sikkerhed

4.1 Når du deltager i Ben & Jerry’s’ konkurrence, går du med til at overholde disse vilkår og betingelser. Du bekræfter og garanterer, at så vidt du ved, er din generelle helbredstilstand god, og du har ingen sygdomstilstande, som kan påvirkes negativt af de begivenheder eller aktiviteter, der er planlagt eller med rimelighed kan forventes at være inkluderet i konkurrencen. Du siger altså, at du er frisk som en havørn!

4.2 Du indvilliger i at samarbejde vedrørende og overholde alle rimelige anmodninger fra Ben & Jerry’s og deres repræsentanter og medarbejdere (specielt hvad angår helbred og sikkerhed) i forbindelse med konkurrencen og dens udsendelse.

4.3 Det er supervigtigt, at du tager alle rimelige forholdsregler til at sikre dit eget helbred og din egen sikkerhed. Enhver opførsel, adfærd, handling eller handlemåde fra din side, der af Ben & Jerry’s anses for at udgøre en helbreds- eller sikkerhedsmæssig risiko, medfører, at du diskvalificeres øjeblikkeligt (herunder uden begrænsning enhver form for voldelig adfærd, det være sig fysisk eller verbal).

4.4 Du deltager i alle aktiviteter på eget ansvar. Du bekræfter hermed, at du har tegnet en relevant rejseforsikring og erklærer dig indforstået med, at Ben & Jerry’s ikke har noget ansvar for din sikkerhed under rejsen. Du skal informere Ben & Jerry’s om eventuelle helbredsmæssige eller andre forhold, der kan betyde, at du ikke er i stand til at rejse eller deltage i konkurrencen, så snart du bliver klar over et sådant forhold. Ben & Jerry’s forbeholder sig retten til at fratage dig din plads i konkurrencen eller afvise din ret til præmien (uden erstatningsansvar eller skadeserstatning), hvis du ikke overholder disse betingelser, eller hvis du efter deres mening udsætter dig selv eller andre for risiko for sygdom eller skade eller for aflysning, forstyrrelse eller begrænsning af konkurrencen.

5. Præmier

5.1 Præmie for hurtig deltagelse: De første 100 bidrag til konkurrencen inden den 10. april 2013 kl. 17.00 GMT vinder et års forbrug af is fra Ben & Jerry’s … (det svarer til 12 værdikuponer!), der kun kan indløses hos større forhandlere til værdien af en standardbøtte med 500 ml. Værdikuponer kan ikke indløses i butikker, der sælger is i kugler. Værdikuponerne kan ikke overdrages til andre, skal benyttes på de anførte datoer og kan ikke ombyttes til kontanter. Hvis der ikke findes værdikuponer, vil konkurrencedeltagerne modtage et tilsvarende antal bøtter leveret samtidig til en lokal adresse efter mindst fire ugers varsel til Ben & Jerry’s – is leveret til din dør, hvor sejt er dét lige!

5.2 Vinderne: Den endelige frist for indsendelse af bidrag til konkurrencen er den 3. maj 2013 kl. 17.00 GMT (så skriv det ned!). Derefter modtager vi desværre ingen bidrag! De ni vindere i finalen udpeges af vores ekspertdommerpanel i London d. 12. juni og offentliggøres d. 13. juni 2013 online på joinourcore.com. De ni heldige vindere udpeges – én fra hvert af de deltagende lande: Storbritannien, Irland, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland Østrig, Schweiz og Holland. Vinderne modtager en kontant præmie på 10.000 euro ... (ka-CHING!). Vinderne får desuden deres virksomheds navn markedsført på en bøtte Ben & Jerry’s i 2014 – det er da meget godt ...!

6. Offentlig omtale

6.1 Du kan godt begynde at øve dig i at se godt ud på billeder, for Ben & Jerry’s beder konkurrencedeltagerne om at deltage i foto-, video- og/eller filmoptagelser under alle bedømmelsesfaserne, inklusive salgstalerne til panelet. Du skal erklære dig indforstået med, at Ben & Jerry’s har ret til at bruge disse reklamebilleder, -videoer og/eller -film i ethvert medium i ethvert land og på enhver rimelig måde, som de finder passende i al fremtid. (Vi gør ikke grin med dig eller noget … vi vil bare gerne have, at du får den anerkendelse, du fortjener!).

6.2 En oversigt over alle bidrag bliver for øvrigt lagt ud til offentlig beskuelse på websitet joinourcore.com (du giver hermed Ben & Jerry’s’ ret til i alle tilfælde at offentliggøre de oplysninger, der er nødvendige til dette formål) … og de kan desuden blive lagt ud på sociale medier og på vores partneres websites. Vi spreder budskabet om fred, kærlighed og bæredygtige virksomheder!

7. Generelt

7.1 Under udvælgelsesprocessen kan det ske, at du får kendskab til hemmelige og fortrolige forhold, og du kan komme i besiddelse af fortrolig eller kommercielt følsom dokumentation, der relaterer sig til Ben & Jerry’s. Du skal holde alle sådanne forhold og/eller dokumentation (’fortrolige oplysninger’) fortrolige ved at:

i) undlade at videregive fortrolige oplysninger eller dele deraf til eventuelle tredjeparter uden Ben & Jerry’s’ forudgående skriftlige samtykke

ii) undlade at benytte fortrolige oplysninger eller eventuelle dele deraf uden Ben & Jerry’s’ forudgående skriftlige samtykke, med undtagelse af de udtrykkeligt samarbejdsmæssige formål, der fremgår af aftalen

Denne fortrolighedspligt gælder ikke for forhold, der allerede var offentligt tilgængelige før videregivelsen, eller som efterfølgende bliver offentligt tilgængelige, og hvor dette ikke skyldes en fejl eller misligholdelse fra vores eller din side.

7.2 Ben & Jerry’s forbeholder sig retten til at udelukke personer fra konkurrencen, som efter Ben & Jerry’s’ mening ikke over for offentligheden har givet indtryk af at være en moralsk og lovlydig person.

7.3 Intet forhold i disse vilkår forpligter Ben & Jerry’s til at bruge nogen af de idéer, du indsender.

7.4 Intet forhold i denne aftale gør dig til (og du må heller ikke udgive dig for at være) funktionær, medarbejder, partner eller leder hos Ben & Jerry’s.

8. Immaterielle rettigheder

8.1 Du erklærer dig indforstået med, at din forretningsmodel skal være original, og at du er eneforfatter og juridisk og retmæssig ejer af alle ophavsretsmæssige rettigheder samt andre rettigheder til forretningsmodellen i hele verden.

Du erklærer dig indforstået med, at din forretningsmodel ikke må overtræde ophavsrettigheder, varemærker, privatlivsrettigheder, offentliggørelses- eller reklamerettigheder eller andre rettigheder af nogen art, der tilhører en eventuel tredjepart.

Cloud!
Cloud!
Cloud!
Cloud!
Cloud!
Cloud!

M� vi pr�sentere vores nye Cores-varianter!

En kerne af blød saltkaramel omgivet af chokolade- og vaniljeis med stykker af hvid og brun brownie. Er du nogensinde blevet stillet det ældgamle spørgsmål: Hvad kom først – hønen eller ægget? En overgang var det helt store spørgsmål på Ben & Jerry’s’ hovedkvarter: Hvad kom først – den hvide eller den brune brownie?

En blød kerne af karamel omgivet af chokolade- og karamel-is med store stykker chokolade. Det er tid til at dykke ned i Karamel Sutras sensuelt søde karamelkerne og svømme gennem bølgerne af karamel- og chokoladeis.

En kerne af hindbærsyltetøj omgivet af peanutbutter- og vaniljeis med chokoladeovertrukne peanut butter cups. Hvis ikke det kan få selv det koldeste hjerte til at tø lidt op – ja, så ved vi ikke, hvad der skal til! Nu kan du langt om længe finde peanutbutter i en fryser nær dig med vores seneste tilføjelse til vores Cores-familie – Peanut Butter Me Up!